Woningstichting Anna Palauwna geeft het goede voorbeeld, wie volgt?

Als in andere artikelen beschreven zijn de huren de laatste tien jaar veel harder gestegen dan de koopkracht van de huurders. Dit jaar zijn de inflatiecijfers schrikbarend hoog, tot boven de 10%. Zoals een vakbondsonderhandelaar zei: daar valt geen CAO op te maken. Wil zeggen: het is niet alleen een inkomensprobleem dat mensen de huur niet meer kunnen betalen. Ook huurverhogingen hollen het inkomen uit.

In de kranten verschijnen verontrustende berichten dat steeds meer mensen in betalingsproblemen komen. Er is alle reden voor algemene maatregelen. Een van de meest logische is het bevriezen van de huren. Het zijn immers de lagere inkomensklassen die huren en die in de problemen komen of nu al zitten.

Ook het kabinet ziet de bui hangen en heeft het bij monde van de Jonge over een loskoppeling huurverhoging en inflatie. Maar dit gaat over volgend jaar. Er dient wat te gebeuren. Woningstichting Anna Palauwna heeft dit ingezien en 11 april het volgende bericht de wereld in gezonden:

‘Net als elk jaar wordt de huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli door het Rijk bepaald. De komende huurverhoging is onlangs vastgesteld op (maximaal) 2,3%. Dit percentage is gebaseerd op het inflatiepercentage van het afgelopen jaar. Ondanks dat Woningstichting Anna Paulowna gemiddeld gezien redelijke huurprijzen vraagt, is de betaling van de huur voor veel van onze bewoners toch een grote hap uit het huishoudbudget. Daarnaast is er ook nogal wat aan de hand in de wereld, waar we allemaal de gevolgen van moeten dragen. De kosten van levensonderhoud stijgen het laatste halfjaar razendsnel. Energieprijzen, boodschappen; alles is duurder geworden en de verwachting is niet dat dit van korte duur is. Na bovengenoemde zaken op een rijtje te hebben gezet, heeft Woningstichting Anna Paulowna besloten dat het ongepast is om nu, bovenop de andere prijsstijgingen, ook nog de huurprijzen per 1 juli aanstaande te verhogen. De huurders van Woningstichting Anna Paulowna zullen dit jaar dus het bericht ontvangen dat de huur per 1 juli niet zal worden verhoogd.’

Lees verderWoningstichting Anna Palauwna geeft het goede voorbeeld, wie volgt?

Woensdag 20 april actievergadering Tetterode

Affiche Kimbel Bouwman

Hou vrij in je agenda: woensdagavond 20 april.
Die avond wordt een actievergadering gehouden, locatie Tetterode, Da Costakade 160, aanvang 20.00,
om een grote demonstratie voor te bereiden eind mei met als kernleus: ‘Huur Te Duur’.
Het programma is:
1. Korte beschrijving van waar huurders tegenaan lopen. De wanverhouding tussen de loonontwikkeling en de prijsontwikkeling. Het vooropstellen van de vrije marktwerking in de huursector. De stijging van de energiekosten.
2. Uitleg over Wij weigeren de huurverhoging door Willy Lourenssen . Zie Wij Weigeren de Huurverhoging – Weiger de huurverhoging!
3.Gesprek geleid door een moderator.

Doel van de actie is om zoveel mogelijk mensen zover te krijgen dat ze daadwerkelijk hun huurverhoging weigeren maar om vooral ook om zoveel mogelijk reuring te veroorzaken en op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat de maat vol is en de huur de komende jaren bevroren moet worden.
                                                      Komt Allen! 

Namens de drie samenwerkende huurdersverenigingen Huurdersvereniging Centrum, Huurdervereniging De Pijp en HuurdersBelangZuid,

Lees verderWoensdag 20 april actievergadering Tetterode