Demonstratie 28 Mei – Bevries de huren nu!

Huur te duur

De maat is vol, de huren zijn de laatste tien jaar veel harder gestegen dan het inkomen van de huurders.
De huur is veel te duur geworden.
Vandaar de campagne Wij weigeren de huurverhoging!
Doe je mee met de acties in Amsterdam?


Zaterdag 28 Mei demonstratieve optocht.

Verzamelpunt:
Hoofdkantoor De Key, Hoogte Kadijk 179-181 om 14.00.
Eindpunt:
Stopera, Waterlooplein.
LOOP MEE! LOOP MEE!

Lees verderDemonstratie 28 Mei – Bevries de huren nu!

Actiegroep in Twente de straat op voor huurbevriezing

‘Weiger die huurverhoging, dat mág’

Bericht van digitale krant Tubantia, 9 mei 2022

ALMELO – De actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging (WWDH) gaat zaterdag in Almelo van deur tot deur flyeren en inwoners vragen niet akkoord te gaan met hogere tarieven, die vanaf 1 juli ingaan.  „Er komt geen einde aan. Wij zeggen: betaal die verhoging niet.”

Na eerdere Overijsselse flyeracties in Zwolle en Kampen is komende zaterdag de regio Twente voor het eerst aan de beurt. De actiegroep strijdt voor een meerjarige huurbevriezing (2022-2026). In wijken in Almelo met veel sociale huurwoningen trekt de groep de straat in om inwoners op te roepen de aangekondigde huurverhogingen niet te betalen.

„Want dat mag wettelijk. Je hoeft niet akkoord te gaan met een verhoging, alleen verzwijgen verhuurders die optie”, zegt William van den Heuvel van Wij Weigeren De Huurverhoging – Twente. Volgens hem hoeven mensen die huren bij woningcoöperaties niet bang te zijn in de problemen te komen als ze weigeren. 

Ook in deze regio komen steeds meer huurders in de knel door alle prijsstijgingen. Gea Huisman uit Hellendoorn vertelde vorige week in deze krant hoe ze 700 euro per maand kwijt is aan haar huurwoning, van de in totaal duizend euro die er binnenkomt. Elke verhoging zorgt bij haar voor nieuwe  problemen.  „Als mijn vriend me niet zou ondersteunen, moest ik onder de brug slapen.”  

Hogere tarieven 

Per 1 juli 2022 verhogen veel woningcorporaties hun tarieven. In totaal gaat de huurprijs met maximaal 2,3 procent omhoog, zo is afgesproken met het kabinet Rutte. Dat lijkt weinig, maar bij een huursom van 700 euro is dat toch al een extra last van 16 euro in de maand.

Woordvoerder Van den Heuvel: „De huren stijgen jaarlijks. Er komt maar geen eind aan. Steeds meer huurders vragen zich af, is de huur nog wel op te brengen. Veel huurders moeten nu al kiezen: eerst het eten, dan de huur! Stijgende energiekosten vergroten nog eens de problemen.”

De actiegroep trekt zaterdag door Almelo vanaf 10.00 uur, het is nog niet bekend welke wijken ze exact aandoen. Hoewel de groep niet-partijgebonden is, worden ze bijgestaan door Socialisten Overijssel, ROOD-socialistische jongeren en BIJ1Informatie.

Lees verderActiegroep in Twente de straat op voor huurbevriezing

Actievergadering Huur Te Duur geslaagd en inspirerend

Willie Lourenssen van Wijweigerendehuurverhoging

Amsterdam sluit zich aan bij de landelijke actie Wijweigerendehuurverhoging.

Op 20 april waren huurders uit heel Amsterdam aanwezig op een geslaagde actiebijeenkomst van de Huurdersverenigingen Huurdersbelang Zuid, de Pijp en Centrum. Thema: de huur is te duur.

Anita Engbers van !WOON trad op als gespreksleider en begon met een kort overzicht van de maatregelen die het mogelijk hebben gemaakt dat de huurprijzen door het dak gaan zijn gegaan

Het puntensysteem
Het Woningwaarderingsstelsel is een eenvoudig maar zeer solide bouwwerk bedacht in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het geeft punten aan objectief telbare of meetbare kwaliteiten van de woning zoals aantal vierkante meters verblijfruimte, douche of badkuip, tuin, balkon, lengte van het aanrecht, etc. Bij elk puntentotaal hoort een maximaal redelijke huurprijs. Een verhuurder mocht in die begintijd ook minder huur vragen dan dat maximum maar zeker niet méér.

Geboorte vrije sector
In latere jaren is het stelsel verbouwd op een manier die doet denken aan het televisieprogramma ‘Help mijn man is een klusser’. Eerst is eind vorige eeuw de liberalisatiegrens ingevoerd. Dat is een geldbedrag. Als de woning op grond van het puntentotaal een maximaal redelijke huur heeft, die bóven dat geldbedrag ligt dan mocht de verhuurder zich nog steeds aan het puntenstelsel houden maar hij mocht voortaan ook een (veel) hogere huurprijs vragen. De vrije huursector was geboren.

Drie verbouwingen door topklusser Stef Blok
De ergste klusser, daar hoefden de aanwezigen niet lang over na te denken. Dat was natuurlijk Stef Blok ten tijde van Rutte II. Die heeft 1. de inkomensafhankelijke huurverhogingen ingevoerd, 2. de WOZ-punten geïntroduceerd die helemaal niet objectief telbaar of meetbaar zijn en die maken dat bijna elke woning in de vrije huursector verhuurd kan worden. En last but not least 3. heeft hij het makkelijker gemaakt om met tijdelijke huurcontracten te werken zodat een verhuurder bij elk nieuw huurcontract de aanvangshuur flink kan optrekken.

Jong of oud, met huurtoeslag of zonder huurtoeslag, huurder bij een corporatie of van een (grote of kleine) commerciële verhuurder, sociale huur of vrije sector huur; veel huurders staat het water daardoor nu tot aan de lippen.

Willy Lourenssen van Wijweigerendehuurverhoging
Na de introductie van Anita Engbers hield Willy Lourenssen een gloedvol betoog waarin hij uitlegde dat een verhuurder jaarlijks een voorstel doet tot huurverhoging. Het is geen gebod en je hebt het wettelijke recht om te laten merken dat je het er niet mee eens bent. De veiligste manier is om de automatische incasso stop te zetten en na 1 juli de oude huur te blijven betalen. (Zet wel het verschil apart op een spaarrekening.) De verhuurder moet hierna reageren met een aangetekende brief. Op de website www.wijweigerendehuurverhoging.nl staat een duidelijk stappenplan.

De Key rijdt een scheve schaats
Vanuit de zaal werd verteld dat De Key vorig jaar direct een incassobureau op de huurders losliet die de oude huur bleven betalen. Dat mag dus niet! Laat het ons weten als een corporatie dat opnieuw doet want dan gaan we helpen om die verhuurder tot de orde te roepen. Ook werd vanuit de zaal gevraagd of huurders in de vrije huursector veilig kunnen meedoen aan de actie. Niet altijd. !WOON kan daarover informeren.

Flyeren
Hierna vertelde onze voorzitter Rik den Braber dat er op 28 mei een demonstratieve opdracht gehouden gaat worden. Tot dan wordt met flyers en ander materiaal reclame gemaakt voor de actie. Direct meldden zich mensen aan voor het flyeren op markten of voor het beschilderen van spandoeken. Het worden roerige tijden. En o ja, als het dit jaar geen huurbevriezing oplevert dan gaan we volgend jaar door, net als huurders op een groeiend aantal andere plekken in het land.

Lees verderActievergadering Huur Te Duur geslaagd en inspirerend

Woningstichting Anna Palauwna geeft het goede voorbeeld, wie volgt?

Als in andere artikelen beschreven zijn de huren de laatste tien jaar veel harder gestegen dan de koopkracht van de huurders. Dit jaar zijn de inflatiecijfers schrikbarend hoog, tot boven de 10%. Zoals een vakbondsonderhandelaar zei: daar valt geen CAO op te maken. Wil zeggen: het is niet alleen een inkomensprobleem dat mensen de huur niet meer kunnen betalen. Ook huurverhogingen hollen het inkomen uit.

In de kranten verschijnen verontrustende berichten dat steeds meer mensen in betalingsproblemen komen. Er is alle reden voor algemene maatregelen. Een van de meest logische is het bevriezen van de huren. Het zijn immers de lagere inkomensklassen die huren en die in de problemen komen of nu al zitten.

Ook het kabinet ziet de bui hangen en heeft het bij monde van de Jonge over een loskoppeling huurverhoging en inflatie. Maar dit gaat over volgend jaar. Er dient wat te gebeuren. Woningstichting Anna Palauwna heeft dit ingezien en 11 april het volgende bericht de wereld in gezonden:

‘Net als elk jaar wordt de huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli door het Rijk bepaald. De komende huurverhoging is onlangs vastgesteld op (maximaal) 2,3%. Dit percentage is gebaseerd op het inflatiepercentage van het afgelopen jaar. Ondanks dat Woningstichting Anna Paulowna gemiddeld gezien redelijke huurprijzen vraagt, is de betaling van de huur voor veel van onze bewoners toch een grote hap uit het huishoudbudget. Daarnaast is er ook nogal wat aan de hand in de wereld, waar we allemaal de gevolgen van moeten dragen. De kosten van levensonderhoud stijgen het laatste halfjaar razendsnel. Energieprijzen, boodschappen; alles is duurder geworden en de verwachting is niet dat dit van korte duur is. Na bovengenoemde zaken op een rijtje te hebben gezet, heeft Woningstichting Anna Paulowna besloten dat het ongepast is om nu, bovenop de andere prijsstijgingen, ook nog de huurprijzen per 1 juli aanstaande te verhogen. De huurders van Woningstichting Anna Paulowna zullen dit jaar dus het bericht ontvangen dat de huur per 1 juli niet zal worden verhoogd.’

Lees verderWoningstichting Anna Palauwna geeft het goede voorbeeld, wie volgt?

Woensdag 20 april actievergadering Tetterode

Affiche Kimbel Bouwman

Hou vrij in je agenda: woensdagavond 20 april.
Die avond wordt een actievergadering gehouden, locatie Tetterode, Da Costakade 160, aanvang 20.00,
om een grote demonstratie voor te bereiden eind mei met als kernleus: ‘Huur Te Duur’.
Het programma is:
1. Korte beschrijving van waar huurders tegenaan lopen. De wanverhouding tussen de loonontwikkeling en de prijsontwikkeling. Het vooropstellen van de vrije marktwerking in de huursector. De stijging van de energiekosten.
2. Uitleg over Wij weigeren de huurverhoging door Willy Lourenssen . Zie Wij Weigeren de Huurverhoging – Weiger de huurverhoging!
3.Gesprek geleid door een moderator.

Doel van de actie is om zoveel mogelijk mensen zover te krijgen dat ze daadwerkelijk hun huurverhoging weigeren maar om vooral ook om zoveel mogelijk reuring te veroorzaken en op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat de maat vol is en de huur de komende jaren bevroren moet worden.
                                                      Komt Allen! 

Namens de drie samenwerkende huurdersverenigingen Huurdersvereniging Centrum, Huurdervereniging De Pijp en HuurdersBelangZuid,

Lees verderWoensdag 20 april actievergadering Tetterode

Huur is te duur

10 jaar huurstijging is genoeg!

De afgelopen 10 jaar stegen de huren met meer dan 35%. Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing (2022-2026) om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken, en te houden.

Om dit mogelijk te maken is actie nodig. Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ helpt huurders zich te organiseren.
Huurdersvereniging Centrum, Huurdersvereniging de Pijp en Huurdersbelang Zuid ondersteunen deze oproep van en gaan helpen het komend jaar deze campagne bij zoveel mogelijk huurders onder de aandacht te brengen en meerjarige huurbevriezing af te dwingen!

Weiger de huurverhoging want de huur is te duur!

Lees verderHuur is te duur